چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

CATIA-V5-CAD-Mechanical Design Solutions- Fundamentals


عنوان دوره:             CATIA-V5-CAD-Mechanical Design Solutions- Fundamentals
سطح دوره:            مقدماتی ،پیشرفته
روش آموزش دوره :        حضوری، آنلاین
مدت زمان دوره :         50  ساعت
منابع آموزش:        توتریال داسالت سیستم
کاربران دوره:         صنایع هوافضا، خودرویی، دریایی، طراحی تجهیزات،
شرح دوره:        دوره مقدماتي شامل آشنايي با نرم افزار،مدل سازي سه بعدي قطعات ، مونتاژ قطعات ،       تهيه نقشه دو بعدي و آشنايي  مقدماتي طراحي سطوح :
پیشنیاز دوره :        آشنایی با اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی
محتوای دوره: 

                   
1.Getting Start With CATIA V5
2. Sketcher
3.Part Design
4.Assembly Design
5.Derafting  (Generative & Interactive)
 6.Wireframe & Surface Design (Fundamentals)
کلمات کلیدی:

    CATIA,DELMIA,SIMULIA,ENOVIA,CAA,SimDesigner for CATIA

Tags: ,