طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن
طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن

طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن

طراحی و طرح ریزی یک کارخانه بهمراه مدل سازی سیستم های موجود در آن همانند دیوارها،سازه ها،سیستم های تاسیسات و ...

Date

04 شهریور 1394

Categories

CATIA V5, DELMIA V5, 3DExperience

دربار ما

بیش از یک دهه تجربه

مشاوره،آموزش و پیاده سازی 3D PLM

تفکر ناب،مهندسی ناب و تولید ناب

طراحی ،مهندسی و ساخت

CATIA,SIMULIA,DELMIA,ENOVIA,CAA

3DExperience

پل ارتباطی:

09124859683

info@3dplm.ir

CATIAPLM

DSPLM

فرم تماس 

ورود به سایت

©2009- 2016 3D PLM Team. All Rights Reserved. Developed By 3D PLM IT Team
web site hit counter