طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن
طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن

طراحی و مدل سازی کارخانه بهمراه تاسیسات آن

طراحی و طرح ریزی یک کارخانه بهمراه مدل سازی سیستم های موجود در آن همانند دیوارها،سازه ها،سیستم های تاسیسات و ...

Date

26 August 2015

Categories

CATIA V5, DELMIA V5, 3DExperience
©2009- 2016 3D PLM Team. All Rights Reserved. Developed By 3D PLM IT Team
web site hit counter